مبادله استخوان خوراکی همراه مرکزی

مبادله: استخوان خوراکی همراه مرکزی کالاهای خوراکی بانک مرکزی گرانی و ارزانی

متهم را بازداشت می‌کنند تا طرف اقرار کند و بعد پرونده سازی کنند / مطهری

مگر حکومت طبقاتی داریم یا به عهد ساسانیان برگشتیم؟/ پنهان کاری به ضرر انقلاب است  مطهری: متهم را بازداشت می کنند تا طرف اقرار کند و بعد ..

ادامه مطلب

با تصویب مجلس دیوان اصل 90 تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به تشکیل دیوان اصل نودم قانون اساسی رای دادند.  با تصویب مجلس دیوان اصل 90 تشکیل می شود عبارات مهم : قانو..

ادامه مطلب