مبادله استخوان خوراکی همراه مرکزی

مبادله: استخوان خوراکی همراه مرکزی کالاهای خوراکی بانک مرکزی گرانی و ارزانی

متهم را بازداشت می‌کنند تا طرف اقرار کند و بعد پرونده سازی کنند / مطهری

مگر حکومت طبقاتی داریم یا به عهد ساسانیان برگشتیم؟/ پنهان کاری به ضرر انقلاب است  مطهری: متهم را بازداشت می کنند تا طرف اقرار کند و بعد ..

ادامه مطلب